HELT ÄRLIGT & BRA BRÄNSLE

Produkter baserade på ägg

Helt Ärligt och Bra Bränsle är produkter som alla innehåller ägg från svenska frigående höns inomhus. Produkterna ska alltid vara producerade i Sverige, innehålla så mycket svenska råvaror som möjligt och med en ambition att hålla ingredienstexten kort.

HELT ÄRLIGT ÄGGPULVER
Helt Ärligt Äggpulver är ett kosttillskott för att, på ett enkelt och naturligt sätt, berika mat och dryck med äggets nyttiga innehåll.