CSR

Socialt ansvarstagande

Vi på Kronägg har under en längre tid arbetat med att försöka att höja standarden på våra produkter gällande livsmedelssäkerhet, kvalitet och miljötänk mm. Därför menar vi att vi också har ett ansvar till att vara proaktiva i förhållande till socialt ansvarstagande, det som idag också mera populärt kallas CSR - Corporate Social Responsibility.

UN Global Compact

CSR på global nivå

DANÆG-gruppen är medlem i UN Global Compact. UN Global Compact är en stor internationell organisation under FN, som bl.a. arbetar för att förbättra mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption över hela världen.

Varje år publicerar DANÆG-gruppen en UN globala kompaktrapport som registrerar gruppens CSR-aktiviteter under det gångna året.

BRIS

Svenska barns rättigheter

Kronägg och Bris har arbetat tillsammans ännu ett år och detta samarbete visar sig vara givande både för Kronägg och Bris. BRIS står för 'Barnens rättigheter i samhället' och är en av Sveriges ledande barnrättighetsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

BRIS stöder barn i utsatta situationer och påverkar beslutsfattare i ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter respekteras.