VÅRT PACKERI

Äggets väg i packeriet

Vår moderna anläggning ligger belägen i skånska Perstorp, mitt i naturen med civilisationen in på knutarna. Under de senare åren har packeriet genomgått en omfattande strukturomvandling för att kunna möta omvärldens krav på både effektivitet, kapacitet och livsmedelssäkerhet. Vi tar dagligen emot ägg från våra gårdar som skall vägas in, tvättas, sorteras och packas för våra kunders räkning. Packeriet är ISO 22000 och FSSC-certifierat sedan 2012.

Äggets väg i packeriet

Mottagning

Äggen samlas dagligen in från våra gårdar på brickor av plast och anländer till packeriet med lastbil. Där scannas de först in i lagerstyrningssystemet och kan sedan lagras i en till två dagar beroende på orderstatus. Äggpallen anländer därefter till sorteringen där det skapas ett avräkningsresultat till producenten och ett utfall av färdig vara till kunden.

Medan äggen rullar in i sorteringen går brickorna i retur till ett tvättsystem där de desinficeras, och förbereds för återanvändning.

Äggets väg i packeriet

Sortering

En första sortering av äggen sker med hjälp av sex kameror som registrerar och sorterar bort läckande och grovt smutsiga ägg.

Därefter letar 12 laserstrålar upp den spetsiga änden av ägget och skickar en signal till en vändare som säkerställer att ägget hamnar med spetsen neråt.

Äggets väg i packeriet

Tvätt

Därefter tvättas föroreningar, som damm från diverse allergener samt hönsurin och andra bakterier som förekommer på skalet, bort. Äggen sköljes med färskt vatten och blåses varsamt torra. Detta för att reducera risken för kontaminering vid hantering/matlagning av andra livsmedel.

Rena och fina kontrolleras de återigen av sex kameror, som nu letar efter ägg som inte blivit helt rena i tvättprocessen. Dessa ägg skickas vidare till produktindustrin. Äggen som passerar kamerornas ögon blir slutligen UV desinficerade. Interna kontroller validerade av externt laboratorium visar på reduktion av bakteriertill i princip 0 på skalet.

Äggets väg i packeriet

Knäcktest och märkning

De nydesinficerade äggen rullar till en knäckdetektor där 144 magnetspolar ”knackar” på äggen för att lyssna efter sprickor. Spruckna ägg skickas tillen speciell bana för sekunda ägg.

Varje ägg vägs individuellt och de bästa äggen märks med ”Kronan”, symbolen för Sverige - SE, vårt packerinummer 07 samt den producerande gårdens nummer. Sekunda ägg märkes med ett B och den producerande gårdens nummer.

Äggets väg i packeriet

Bloddetektor

Efter märkningen passerar äggen en bloddetektor, som är sista anhalten i den digra kvalitetskontrollen. Fyra kameror tar ett foto genom äggen som analyseras efter hemoglobin och färgdefekter. Defekta ägg går till en rötgasanläggning.

Äggets väg i packeriet

Packning

Äggen som klarat sig hela vägen genom testerna åker nu vidare till packeriet där de paketeras på 18 olika banor efter storlek. Packning av äggkartonger i större transportlådor och vidare på pall, sker till stor del automatiskt med hjälp av en packrobot. Färdiga produkter expedieras efter order och samlastas beroende på geografisk destination.