Vision och målsättning

Företagsidé och uppgift

Företagsidén/uppgiften är den röda tråden i verksamheten: Vad vill vi arbeta med och vilka behov ska vi täcka i vår omgivning. Kronäggs företagsidé/uppgift är: Vi ska ta till vara på våra ägares och leverantörers ägg, kvalitetssäkra, förädla och bearbeta dem för att avsätta dem på bästa möjliga sätt.

Vi ska driva äggkategorin i Sverige mot en ökad förståelse, tillsammans med våra kunder och konsumenter, gällande: Livsmedelsäkerhet, Kundernas lönsamhet och äggets fördelar. Vi ska vara ledande inom äggkategorin gällande kategoriarbete, innovation, socialt ansvarstagande och miljöansvar.
Våra vision Våra vision
Att leverera produkter, som alltid lever upp till konsumenternas, detaljhandelns och myndigheternas krav och förväntningar om kvalitet och sundhet, och med högsta möjliga säkerhet i alla led i kedjan, från värpning till slutförbrukaren.
Våra målsättning Våra målsättning

Närhet

Närheten till våra producenter är viktig för kvaliteten och vi jobbar kontinuerligt för att ytterligare effektivisera våra transporter.

Våra gårdar är geografiskt belägna i Götaland, med tyngdpunkt i Skåne, längs med E4 mot Stockholm och längs med E6 mot Göteborg. Vi har även gårdar på natursköna Gotland som förser oss med ägg.

Klimatsmart

Ägg är ett klimatsmart livsmedel och det beror till stor del på att hönan är skicklig på att omvandla foder till färdigt livsmedel.

En höna lägger nästan ett ägg om dagen (6 ägg per vecka) som i snitt väger ca 62 g. För att producera ett kilo ägg behöver hönan drygt 18 dagar på sig och till det går det åt drygt 2 kilo foder. 

Kvalitet

Vi jobbar aktivt med vårt kvalitetsarbete och kan idag säkerställa full spårbarhet på ett ägg, hela vägen från konsumenten tillbaka till gården.

Producenterna är anslutna till svenska äggs omsorgsprogram med uppföljning varje år och frivilliga salmonella programmet med kontroll var 15:e vecka.

Djurhållning

Sverige har världens mest ambitiösa djurskyddslagstiftning, som syftar till att djur behandlas väl och ges möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. Organisationen Svenska Ägg driver ett frivilligt och förebyggande omsorgsprogram för höns som kompletterar den offentliga djurskyddstillsynen. Detta bidrar till en hög och jämn djuromsorg och livsmedelskvalitet inom svensk äggproduktion. Programmet är obligatoriskt hos Kronägg och tillämpas fullt ut på våra gårdar.