VÅRA PRODUKTER

Ett ägg är inte bara ett ägg

Vi har ägg i alla möjliga storlekar, produktionsformer och förpackningar. 

Vi utvecklar kontinuerligt sortimentet för att göra våra ägg tillgängliga för konsumenternas olika behov. Det som är gemensamt för alla äggen är att de är svenska och bär den rosa checken, som står för certifierad svensk äggkvalité. Och att det står Kronägg på dem förstås!

Vi på Kronägg har sagt nej till burägg sedan lång tid tillbaka och erbjuder endast ägg och äggprodukter från frigående inomhus, frigående utomhus samt ekologiska system. Detta gäller även för vår foodservice-del.