AKTUELLT

Inspiration, kunskap och insikt

Ägget har alltid varit kärnan i vårt företag och vi fortsätter att inspireras av äggets många möjligheter. Låt dig inspireras av oss.

 

DANÆG FÖRVÄRVAR TORGGUMMANS ÄGG
ÅTERKALLELSE AV ÄGG

Inga ägg har bekräftats med salmonellasmitta, men som en försiktighetsåtgärd så återkallas nu ägg med följande märkning: 2SE672-34 samt 2SE672-35. 

Kronägg i energibesparingsprojekt

För att få en övergripande bild av sin energiförbrukning påbörjade Kronägg ett gediget arbete för att digitalisera sin maskinpark.