AKTUELLT

Inspiration, kunskap och insikt

Ägget har alltid varit kärnan i vårt företag och vi fortsätter att inspireras av äggets många möjligheter. Låt dig inspireras av oss.

 

DANÆG FÖRVÄRVAR TORGGUMMANS ÄGG
Kronägg i energibesparingsprojekt

För att få en övergripande bild av sin energiförbrukning påbörjade Kronägg ett gediget arbete för att digitalisera sin maskinpark.