AKTUELLT

Inspiration, kunskap och insikt

Ägget har alltid varit kärnan i vårt företag och vi fortsätter att inspireras av äggets många möjligheter. Låt dig inspireras av oss.

 

Angående rapportering om PFAS

Här kan du läsa mer om rapporteringen om PFAS gällande ägg. Vid frågor som gäller PFAS-ämnen, gränsvärden och provtagningarna hänvisar vi till Livsmedelsverket (livsmedelsverket.se).

 

DANÆG FÖRVÄRVAR TORGGUMMANS ÄGG
Kronägg i energibesparingsprojekt

För att få en övergripande bild av sin energiförbrukning påbörjade Kronägg ett gediget arbete för att digitalisera sin maskinpark.