2023-11-21

Kronägg i energibesparingsprojekt

För att få en övergripande bild av sin energiförbrukning påbörjade Kronägg ett gediget arbete för att digitalisera sin maskinpark. Projektet har resulterat i minskade tomgångförluster i livsmedelsproduktionen genom behovsstyrda stödprocesser

Kronägg har ihop med Aktea, och med stöd från Vinnova, startat en digitaliseringsresa som bland annat ska bidra till ökad medvetenhet för personalen om var slöseri finns och vad man kan göra åt det. Bakgrunden till projektet var den väntade energikrisen hösten 2022 som gjorde att Kronägg startade projektet med Aktea. Under samma period utlyste Vinnova ett projekt för att reducera el och utplaning av energitoppar vilket gjorde att projeket startades. Projektet har varit uppdelat på fyra stycken målområden:

- Det första målet är att reducera elanvändning 

- Det andra målet är att skapa intresse och medvetenhet hos Kronäggs personal

- Det tredje målet är att starta en digitalisering av Kronäggs fabrik

- Det fjärde är att sprida kunskap till vår koncern och våra systerbolag.

Kronäggs digitalisering för minskade tomgångslaster i livsmedelsindustrin

Projektet omfattar uppbyggnad av en integrerad styrning med driftövervakning för att styra elanvändningen efter rådande behov på automatik, synliggöra systemens brister och sänka tomgångslasterna. Detta görs genom att bygga ett övergripande styrsystem, koppla samman fastighetssystem med process- och stödsystem så att dessa samverkar för att anpassas efter rådande driftsituation.

Kronägg har även gått med i nätverket "Energismarta företag i Skåne" vilket är koordinerat av Länsstyrelsen Skåne och Energikontor Syd.