KRAV

Ute är inne

Hönsen ströbadar på golvet och har tillgång till sittpinnar i olika höjder och reden att lägga sina ägg i. Hönsen kan gå ut i gräsbevuxna rastgårdar, när vädret så tillåter. Hela produktionskedjan, d.v.s. uppfödning, äggproduktion, foder, producenter och äggpackerier är KRAV-godkända. Konstgödsel och bekämpningsmedel inte får användas på gården.