KLIMATKOMPENSATION

Klimatkompenserade ägg

Några av tidens största fokusområden är klimat och hållbarhet. Denna medvetenhet sprider sig till globala livsmedeltrender där hållbar produktion, minskad köttkonsumtion och fokus på att köpa mat under säsong och lokal mat vinner mark. Väljer du att handla ägg märkta med vår klimatsymbol på förpackningen kan du vara säker på att de är 100% klimatkompenserade.

Klimateffektivt sätt

Ägg och klimatpåverkan

Klimat och hållbarhet blir allt viktigare för oss alla, inte minst när det handlar om att välja mat. Ägget har en låg klimatpåverkan i förhållande till det höga näringsinnehållet, det beror till stor del på att hönorna är skickliga på att omvandla foder till färdigt livsmedel.

Livscykelanalyser för animaliska livsmedel visar att ägg har en lägre klimatpåverkan än exempelvis rött kött och mjölk om man tar hänsyn till livsmedlens innehåll av protein och näringsämnen. Genom att välja rätt sorts mat, mat som producerats på ett klimateffektivt sätt, kan du göra en viktig insats för att minska växthuseffekten.

Vi ska driva äggkategorin i Sverige mot en ökad förståelse, tillsammans med våra kunder och konsumenter, gällande: livsmedelsäkerhet, kundernas lönsamhet och äggets fördelar. Vi ska vara ledande inom äggkategorin gällande kategoriarbete, innovation, socialt ansvarstagande och miljöansvar.
VÅR VISION
Bra blir bättre

Nu gör vi äggen ännu mer klimatvänliga

Vi tillsammans har ett stort ansvar att ständigt göra vad vi kan för att minska vårt klimatavtryck så långt det är möjligt. Därför började vi med att identifiera och beräkna utsläppen från produktion till butik för att få svar på var utsläppen uppstår och hur stora de är för att sedan vidta åtgärder.

Några exempel där vi redan nu skärpt vårt klimatarbete är att vi använder återvinningsbara material i förpackningar och emballage, installation av förnybar energiförsörjning i packanläggningar samt satsningar på klimateffektiv logistik. År 2019 lanserade vi 100% klimatkompenserade ägg.

Klimatsmart

Ett kilo ägg - 2 kilo foder

Ägg är ett klimatsmart livsmedel och det beror till stor del på att hönan är skicklig på att omvandla foder till färdigt livsmedel. En höna lägger nästan ett ägg om dagen (6 ägg per vecka) som i snitt väger ca 62 g.

För att producera ett kilo ägg behöver hönan drygt 18 dagar på sig och till det går det åt drygt 2 kilo foder.