TVÄTTNING AV ÄGG

Högre livsmedelsäkerhet för konsumenten

Hönsens naturliga livsmiljö medför att det alltid förekommer mer eller mindre utav smuts, damm, hönsurin och olika former av bakterier på äggskalet, osynligt för ögat. För att eftersträva ökad livsmedelsäkerhet tvättar Kronägg alla sina ägg. 

HYGIENBEHANDLING

Varför tvättar Kronägg sina ägg?

För att eftersträva ökad livsmedelsäkerhet är det angeläget att smuts, damm och hönsurin inte följer med konsumenten hem i kylskåpet eller till restauranger och storkök, där risk för kontaminering av andra livsmedel inte kan uteslutas.

Kronägg har därför valt att hygienbehandla (tvätta och UV* desinficera) alla ägg för att reducera förekomsten av bakterier på äggskalet till nära nog noll, vilket prover validerade av externt laboratorium visar. Denna hygienbehandling påverkar inte äggens inre kvalité eller tiden som man kan lagra ägget men den höjer livsmedelshygienen högst väsentligt.

*UV = ultraviolett ljus

tvättning och UV behandling

Hur tvättar Kronägg äggen?

Hygienbehandlingen (tvättning och UV behandling) sker effektivt med hjälp av modern teknik på vårt packeri i Perstorp. Utrustningen och processen är godkänd av Livsmedelsverket som också ansvarar för löpande kontroller.

Tvättade ägg, utfört enligt Livsmedelsverkets normer, som säljs i butik eller till restaurang/storhushåll skall vara märkta som "Tvättade ägg" och det är alla Kronägg. Kronägg arbetar ständigt vidare för att kunna tillhandahålla världens bästa livsmedel med största möjliga livsmedelssäkerhet och hygien, allt för konsumentens bästa.