SALMONELLA I ÄGG

Svenska ägg är bland de säkraste i världen

Den mest kända, allvarliga infektionen i kycklingflockar över tid är salmonella. Svensk mat är internationellt erkänd för en mycket hög säkerhetsnivå - och detta gäller även ägg. Ansträngningarna för att undvika salmonella har intensifierats under de senaste 25 åren, och 2012 fick Sverige salmonellas särskilda status i EU.

Fakta om salmonella

Vad är salmonella?

Den mest kända, allvarliga infektionen i kycklingflockar är salmonella. Det är en fruktad bakterieinfektion eftersom salmonella via hönsäggen kan vara farligt för människor. Infektionen kan förekomma i mer än 2100 olika typer, men den typ som kallas Enteritidis anses vara skyldig för 60 procent av salmonellafall hos människor. Det finns ingen skillnad i förekomsten av salmonella i olika typer av ägg.

Bland världens säkraste ägg

Hur vanlig är salmonella i svenska ägg?

Idag är svenska ägg i stort sett fria från salmonella. Det innebär att du kan äta äggen råa eller halvkokta utan risk för att bli sjuk. Salmonellafria ägg är resultatet av många års framgångsrikt arbetet med att säkerställa en god hygien och kontroll genom hela produktionskedjan. Mer än 20% av alla ägg inom EU bär på salmonella av den sort som kan orsaka allvarlig magsjukdom. Därför rekommenderar de flesta EU-länder sina medborgare att alltid koka eller genomsteka  äggen noggrant. 

SOCKPROV

Hur testar jag salmonella i ägg?

Vi testar för salmonella genom att våra äggproducenter lämnar in 'strumpor' varje vecka för testning av salmonella i ett oberoende laboratorium.

Ett strumpprov görs av äggproducenten som tar en promenad i kycklinghuset med en gasbind på utsidan av skorna. Strumpan hämtar därmed gödsel från golvet i ladan. Provet skickas sedan in för bakteriologisk undersökning av alla typer av salmonella.

Hönsen testas för salmonella

Hur ofta blir svenska höns salmonellatestade?

Vi jobbar aktivt med vårt kvalitetsarbete och kan idag säkerställa full spårbarhet på ett ägg, hela vägen från konsumenten tillbaka till gården.

Producenterna är anslutna till svenska äggs omsorgsprogram med kontroll var 15:e vecka.

Kontroll säkerställer ägg utan salmonella

Vad händer om en flock kycklingar får salmonella?

När en flock kycklingar testar positivt för salmonella, slutar försäljningen av äggen omedelbart. Vanligtvis slaktas hönsen för att minska smittspridningen - det vill säga smittan sprider sig till andra hönsflockar.

I förpackningsanläggningen ser Kronäggs kvalitetsteam till att sjukdomar i en hönsbesättning inte kan spridas till andra. Därför testar vi transportbanden för ägg för salmonella och transportförpackningar rengörs och desinficeras innan de återanvänds.

NÅGRA BRA RÅD

Hur bibehåller jag god kökshygien?

Svenska ägg är bland de säkraste i världen och risken för salmonella är minimal. Ändå rekommenderar vi att du upprätthåller god kökshygien och därför har vi samlat några enkla råd när du lagar mat med ägg:

- använd bara färska ägg utan sprickor i skalet
- kom ihåg att tvätta händerna efter beröring av ägg
- håll ägg åtskilda från andra livsmedel