HÖNS OCH DJURVÄFÄRD

Välfärd är av största vikt

Höns är livliga djur och är alltid på språng. Sysselsättning är helt avgörande för hönans välfärd. Branschorganisationen Svenska Ägg och Kronägg arbetar städnigt med att göra hönans välbefinnande ännu bättre.

Goda förhållande

Svenska höner lever under goda förhållande

Sverige har världens mest ambitiösa djurskyddslagstiftning, som bygger på att djuren i så stor utsträckning som möjligt ska kunna få utlopp för sina naturliga beteenden. I Sverige har alla värphöns tillgång till sittpinne, rede och ströbad, vilket är minimikravet för god djurvälfärd. Ca 65% av hönsen i Sverige går fritt i stora stallar, ca 20% av hönsen är ekologiskt uppfödda och ca 5% tillhör den ökande produktionsformen frigående utomhus. Övriga bor i moderna burar anpassade efter hönans naturliga beteende och behov. Majoriteten av alla höns inom EU har inte möjlighet att få utlopp för sina viktigaste behov, så som att lägga ägg i rede, ströbada fjäderdräkten och sova på sittpinne. I Sverige är även sk ”näbbtrimning” förbjuden. Alla ägg är stämplade med en kod, som visar produktionsland, produktionsform och produktionsplats.

Omsorgsprogram

Hög och jämn djuromsorg

Organisationen Svenska Ägg driver ett frivilligt och förebyggande omsorgsprogram för höns som kompletterar den offentliga djurskyddstillsynen. Detta bidrar till en hög och jämn djuromsorg och livsmedelskvalitet inom svensk äggproduktion. Programmet är obligatoriskt hos Kronägg och tillämpas fullt ut på våra gårdar.