10 november 2023

Återkallelse av ägg

Inga ägg har bekräftats med salmonellasmitta, men som en försiktighetsåtgärd så återkallas nu ägg med följande märkning: 2SE672-34 samt 2SE672-35. 

Vilken produkt: Kronägg, Ägg från frigående höns inomhus förpackat i 6-pack, 10-pack, 15-pack, 18-pack, 20-pack och 30-pack.

Det rör sig om: Ägg från Frigående höns inomhus stämplat med: 2SE672-34, 2SE672-35 på ägget och det endast är dessa produktkoder som berörs.

Bäst före datum till och med 2023-11-26.

Säljes i följande butiker:

ICA

Lidl

Willys

Hemköp

Martin & Servera Restaurangbutiker

Distribuerad av följande grossister:

Lidl

ICA Sverige AB

Axfood

Mathem

Martin & Servera AB

Svensk Cater

Everfresh

Verksamhet som återkallar: Kronägg AB, Kronvägen 3, 284 33 Perstorp

Orsak: Äggen med stämpel 2SE672-34 samt 2SE672-35 kan innehålla salmonella.

Risk: Producenten av äggen har vid en rutinkontroll upptäckt salmonella i stallmiljön i ett av de stall där äggen har värpts. Inga ägg har bekräftats med smitta, men som försiktighetsåtgärd så återkallas nu ägg från aktuell producent. Den återkallade produkten har i begränsad omfattning sålts i flera butiker. Varorna kan innebära en hälsofara, men vid upphettning till 70 grader dör salmonellabakterien. Salmonella är en sjukdomsframkallande bakterie som kan orsaka tarminfektioner hos människor.

Typiska symtom på salmonellainfektion är diarré, illamående, buksmärtor, feber och kräkningar.

Råd till konsumenterna: Kronägg beklagar det inträffade och uppmanar alla konsumenter som köpt de aktuella varorna att i första hand återlämna den till butiken där de är köpta för ersättning.

Vad gör Kronägg: Kronägg har tagit direktkontakt med ovanstående butikskedjor/grossister. Kronägg ser mycket allvarligt på händelsen och utreder med producenten och myndigheter hur detta har kunnat ske.

Kontaktpersoner:

VD: Marcus Lindström +46 705100676

Packerichef: Per-Erik Johansson +46 705582165