FRIGÅENDE UTE

Sojafritt

Äggen i denna förpackning kommer från gården Musteryd i desmåländska skogarna där hönsen ätit ett sojafritt foder. Musteryd har drivits av familjen Lindberg sedan 1975 och verksamheten har idag utökats med äggproduktion från frigående höns utomhus. På gården bedrivs även skogsbruk.

Sojafritt foder = minskat klimatutsläpp