EKOLOGISK PRODUKTION

Ute är inne

Höns som producerar ekologiska ägg går fritt i stora stallar. Beläggningen är något lägre än i övrig frigående
produktion, d.v.s. max 6 höns per kvadratmeter tillgänglig yta. Hönsen ströbadar på golvet och har tillgång till
sittpinnar i olika höjder och reden att lägga sina ägg i. Minst en tredjedel av golvytan ska vara täckt av ströbädd.
Hönsen kan gå ut i gräsbevuxna rastgårdar, när vädret så tillåter. Minst 95% av fodret ska vara ekologiskt odlat.