Produktionsformer

Tre typer av äggproduktion

Kronägg har ägg i tre olika produktionsformer; Ekologisk produktion, frigående utomhus och frigående inomhus. Det är bl.a. antalet djur per kvadratmeter, foder och om hönsen har tillgång till utevistelse som skiljer dessa åt. Vi på Kronägg har sagt nej till burägg sedan lång tid tillbaka, detta gäller även för vår foodservice-del.

Lär känna de olika produktionsformerna och hitta den som du föredrar.

Fyra skillnader

Vad är skillnaden mellan ekologiska höns och frigående utomhus?

Både ekologiska och frigående utomhus höns har tillgång till en stor yta att vistas på utomhus, högst fyra höns per kvadratmeter. Men det finns skillnader mellan ekologiska och frigånede utomhus höns när det gäller fyra saker: utrymme i ladan, sittpinnarna, dagsljus och foder.

Det får bara vara max 9 frigående utomhus höns per m² i ladan, men det får bara finnas max 6 ekologiska höns på samma yta. Ekologiska höns har naturligt dagsljus i ladan - frigående utomhus höns har inte tillgång till detta. Frigående utomhus höns får konventionellt foder, medan ekologiska höns får ekologiskt foder.

Tillgång till utevistelse

Vad är skillnaden mellan frigående inomhus och frigående utomhus?

Gemensamt för frigående inomhus och utomhus är att 1/3 av golvet i hönshusen ska utgöras av ströyta där hönsen kan sprätta och bada, de har bon, sittpinnar och båda äter ett konventionellt foder.

Den största skillnaden är att frigående höns utomhus har tillgång till utevistelse, det har inte frigående inomhus.

 

Från 6 till 9 höns per m²

Hur mycket utrymme har hönsen i ladan?

I stallen får det finnas högst 9 frigående höns inomhus per kvadratmeter, samma gäller för frigående utomhus.

Ekologiska höns har mer utrymme, det får det bara finnas högst 6 höns per kvadratmeter.

Ekologi

Vilken typ av foder får ekologiska höns?

De ekologiska hönornas foder ska vara ett ekologiskt godkänt foder (t ex ekologiskt odlad spannmål), de ska också ha tillgång till grovfoder, exempelvis rotfrukter och hö.