Certifierad svensk äggkvalitet

Checken

Den rosa checken du ser på ägget står för certifierad svensk äggkvalitet.
Den garanterar att hanteringen uppfyller världens hårdaste krav inom djurvälfärd, livsmedelssäkerhet,
smittskydd och produktkvalitet.

Djurhållning

FÖR OSS KOMMER BÅDE HÖNAN OCH ÄGGET FÖRST

Svenska bönder har i generationer lagt mycket tid, energi och pengar på förebyggande åtgärder för att hålla sina djur friska. Bondens arbete är en grundläggande förutsättning för det goda djur- och smittskydd vi har i Sverige. Resultatet är en unik smittskyddsmodell, där Sverige klarar sig från många sjukdomar och där förebyggande arbete och hälsokontroller ersätter användning av antibiotika. Alla certifierade bönder följer omfattande omsorgsprogram och smittskyddsprogram som säkerställer att både hönan och ägget kommer först.

Kvalitetssäkring

ALLA LED CERTIFIERAS

Certifieringen gäller produktionens alla led - ända från hönan till dig - och säkrar att våra svenska ägg har världens bästa produktion. Ett certifierat ägg kan spåras genom hela kedjan från ägget i butik till packeri, producent, uppfödare, kläckeri och slutligen avel. Varje led i kedjan måste säkerställa att föregående led är certifierat. Det ger en kvalitetssäkring i hela värdekedjan och möjliggör en framtida utveckling.