CSR

Samarbetet mellan Kronägg och BRIS

Kronägg och Bris har arbetat samman ännu ett år och detta samarbete visar sig vara givande både för Kronägg och Bris. Samarbetet startade 2010 och bygger i stora drag på att Bris erhåller 50 öre per förpackningen utav Bris ägget.

BRIS

Konsumenten väljer Bris-ägg

"Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Kronägg och Bris-äggen. Projektet har gått över förväntan och det roligt att se med egna ögon i butik när konsumenten väljer Bris-ägg framför de vanliga äggförpackningarna. Framgången i det här CSR-projektet visar på styrkan när två starka varumärken genomför ett professionellt samarbete med tydligt mål och syfte" säger Thomas Örnebjär, Sponsorchef på Bris.