Hygienbehandling/
tvättning av ägg

– högre livsmedelsäkerhet för konsumenten

 

Hönsens naturliga livsmiljö medför att det alltid förekommer mer eller mindre utav smuts, damm, hönsurin och olika former av bakterier på äggskalet, osynligt för ögat.
För att eftersträva ökad livsmedelsäkerhet är det angeläget att dessa olika "föroreningar" inte följer med konsumenten hem i kylskåpet eller till restauranger och storkök, där risk för kontaminering av andra livsmedel inte kan uteslutas.

Kronägg har därför valt att hygienbehandla (tvätta och UV* desinficera) alla ägg för att reducera förekomsten av bakterier på äggskalet till nära nog noll, vilket prover validerade av externt laboratorium visar.
Hygienbehandlingen (tvättning och UV behandling) sker effektivt med hjälp av modern teknik på vårt packeri i Perstorp. Utrustningen och processen är godkänd av Livsmedelsverket som också ansvarar för löpande kontroller.

Denna hygienbehandling påverkar inte äggens inre kvalité eller tiden som man kan lagra ägget men den höjer livsmedelshygienen högst väsentligt.

Tvättade ägg, utfört enligt Livsmedelsverkets normer, som säljs i butik eller till restaurang/storhushåll skall vara märkta som "Tvättade ägg" och det är alla Kronägg.

Kronägg arbetar ständigt vidare för att kunna tillhandahålla världens bästa livsmedel med största möjliga livsmedelssäkerhet och hygien, allt för konsumentens bästa.

*UV (ultraviolett ljus)

 

 

Vi använder cookies för att sajten ska fungera så bra som möjligt. Cookies ger oss också information om hur du använder sajten, så att vi hela tiden kan förbättra upplevelsen för dig. Du kan läsa mer om cookies och hur vi använder dem här. Du accepterar våra cookies när du klickar på OK.