KLIMATKOMPENSATION

Våra projekt

Vi har valt projekt som, bland annat, främjar bevaringen av skog och projekt som leder till grön energiväxling. Dessa klimatkompensationsprojekt fokuserar inte bara på klimatet, utan också på att förbättra för de små lokala småskaliga lantbruken.

CYY Wastewater

Restvattnet blir till biogas

Detta projekt syftar till att ta vara på det restvatten som kommer från produktionen av kassavastärkelse i Thailand. Vattnet är fullt med metangas, som när det lagras i dammar skapar växthusgaser som är
21 gånger kraftfullare än koldioxid. Genom projektet omvandlas restvattnet till biogas vilket i sin tur genererar elektricitet. Förutom de miljömässiga fördelarna där man tar hand om 850 000 kubikmeter restvatten skapas det jobbtillfällen och bidrar till att fler hushåll i området kan använda sig av förnybar el.

SIAM SOLAR ENERGY

Förnyelsebara energikällor

Som en av Asiens största energikonsumenter har behovet av förnyelsebara energikällor aldrig varit större i Thailand. I dag kommer 80 procent av all energi från fossila bränslen och det hoppas vi på Kronägg förändra genom att stödja Siam Solar Energy-projektet. Hittills har tio solcellsparker byggts i Kanchanaburi- och Suphanburiprovinsen. Varje park genererar 10 MW som distribueras till det nationella kraftnätet. Förutom att projektet leder till en kompetenshöjning inom solenergi, skapar arbetstillfällen och förbättrar infrastrukturen driver den utvecklingen framåt i ett land där förnyelsebara energikällor tyvärr har varit ganska eftersatta.

KARIBA REDD+

Bevarande av skog

De senaste 20 åren har en tredjedel av Zimbabwes vackra och livsnödvändiga regnskogar avverkats. Anledningarna är många, landet har varit hårt drabbat av krig, social oro och snabb befolkningsökning. Genom Kariba-projektet bidrar Kronägg till att säkerställa att 785 000 hektar på Karibasjöns södra kust nu är skyddat område för skog och djurliv. I området vistas många av de hotade djurarter som man förknippar med den afrikanska kontinenten; afrikanska elefanter, lejon och flodhästar. Utöver att skydda miljö och regnskogen har projektet också fört med sig en rad fördelar för samhället. Sjukvården har förbättrats, infrastrukturen utvecklats och den fattigaste fjärdedelen av befolkningen har fått större möjligheter till skolgång.