KLIMATKOMPENSATION

100% klimatkompenserade ägg

År 2019 lanserade vi 100% klimatkompenserade ägg. Genom att identifiera våra utsläppskällor och fastlägga hur stora de är, kan vi reducera nivåerna så långt det är möjligt för att slutligen kompensera för de klimatpåverkande utsläpp vi inte kommer åt.

Där allting börjar

Identifiera och kvantifiera

Vi identifierar och beräknar hur stora mängder klimatpåverkande gaser som släpps ut från produktionen på gården fram till att äggen landar i butikshyllorna. Här tittar vi på hela produktionskedjan, från förbrukning av råmaterial, foderproduktion och energiåtgång, till förpackningar och transporter.

Att identifiera och kvantifiera är grundläggande, för får vi svar på var våra utsläpp uppstår och hur stora de är i de olika stegen av vår produktion.

Steg for steg

Reducering

Det är viktigt att ständigt förbättra och reducera sina utsläpp. Det gäller t ex foderproduktion, reducerande utsläpp på gårdarna och transporter hela vägen ut i till butikshyllan.

Redan nu finns ett långt framskridet miljöprogram med energibesparing, gröna logistikprojekt och grön el, och det går snabbt framåt. Andra områden som förbättrats är kartonger och emballage av 100% återvunnen pappersmassa. Den soja som ingår i fodret är ansvarsfullt producerad enligt sojadialogen. Även om transporterna står för en blygsam del av utsläppen, ca 5%, görs ändå förbättringar där det är möjligt. Ett annat fokusområde är minskat foderspill och förbättrad djurhälsa.

Så kompenserar vi

Klimatkompensation

Klimatnytta uppkommer framför allt genom olika klimatåtgärder i utvecklingsländer såsom energieffektivisering, utveckling av ren och förnybar energi, trädplantering och bevarande av skog.

Vi klimatkompenserar i tre certifierade projekt i Thailand och Zimbabwe. Projekt som både bevarar skog samt bidrar till förnybar energi.