KVALITÉ och MILJÖ

 

FÖRETAGSIDÉ/UPPGIFT

Företagsidén/uppgiften är den röda tråden i verksamheten: Vad vill vi arbeta med och vilka behov ska vi täcka i vår omgivning.

Kronäggs företagsidé/uppgift är: Vi ska ta till vara på våra ägares och leverantörers ägg, kvalitetssäkra, förädla och bearbeta dem för att avsätta dem på bästa möjliga sätt.

 

VISION

Vi ska driva äggkategorin i Sverige mot en ökad förståelse, tillsammans med våra kunder och konsumenter, gällande: Livsmedelsäkerhet, Kundernas lönsamhet och Äggets fördelar.

Vi ska vara ledande inom äggkategorin gällande kategoriarbete, innovation, socialt ansvarstagande och miljöansvar.

Kronäggs 3 st nyckelord är:

• Effektivitet i alla led
• Framåtanda
• Ansvarstagande

 

MÅLSÄTTNING

Målsättningen är konkreta angivelser av mål/normer, som vi eftersträvar att uppnå. Med tanke på den strategiska planen har Kronägg utformat följande målsättning för verksamheten: Att leverera produkter, som alltid lever upp till konsumenternas, detaljhandelns och myndigheternas krav och förväntningar om kvalitet och sundhet, och med högsta möjliga säkerhet i alla led i kedjan, från värpning till slutförbrukaren. Att vara en effektiv verksamhet, som genom rationell drift och logistik säkerställer optimal avkastning på investerat kapital. Att vara en attraktiv arbetsplats, som tar sitt sociala ansvar, där medarbetarna kan utveckla sitt engagemang och sin kreativitet. Att vara en säker arbetsplats, där det samarbetas för att förebygga olyckor och för att skapa trivsel i vardagen. Att vara en ansvarsfull verksamhet, där man i samarbete med medarbetare, leverantörer, kunder och myndigheter producerar med minimal energiförbrukning och med minsta möjliga miljöpåverkan. Att vara öppen och informerande omkring verksamheten.

 

KVALITÉTSPOLICY

Kronägg ska med en aktiv affärsorienterad organisation vara anpassad till kraven från marknaden och vara ett aktivt stöd i utvecklingen av våra kunders företag. För oss är högsta kvalitet ett måste - vi förutsätter annars att våra kunder och konsumenter inte är nöjda. Nyckelorden i vårt kvalitetssträvande är:

• långsiktiga kundrelationer
• hög kompetens
• en öppen och rak kommunikation
• engagerade medarbetare.
 
Det är Kronäggs policy att enbart tillhandahålla produkter med rätt och jämn kvalitet. Produkterna ska överensstämma med kundens och konsumentens uttalade förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande författningar. Kronäggs ambition är dessutom att inom branschen framstå som den bästa leverantören med produkter som överträffar kundens och konsumentens förväntningar och som är bättre än konkurrenternas alternativ.

Läs mer om Kronäggs kvalitetspolicy här!

 

MILJÖPOLICY

För oss är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön.

Kronäggs miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda Kronäggs miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås.

Läs mer om Kronäggs miljöpolicy här!

 

PERSONALPOLICY

Vår personalpolicy beskriver våra grundläggande värderingar och innehåller riktlinjer för hur vi ska bete oss mot varandra och mot våra kunder. Dessa riktlinjer ska samtliga medarbetare och chefer ta del av och implementera i det dagliga arbetet. När nya medarbetare börjar sin anställning i Kronägg ska de som en del av introduktionsprogrammet ta del av denna policy och dess riktlinjer. Det är viktigt att alla medarbetare är införstådda i Kronäggs värderingar och hur vi arbetar enligt dessa.

Läs mer om Kronäggs personalpolicy här!

 

Här kan ni ser våra certifieringar:

ISO 14001

ISO 22000

FSSC 22000

Vi använder cookies för att sajten ska fungera så bra som möjligt. Cookies ger oss också information om hur du använder sajten, så att vi hela tiden kan förbättra upplevelsen för dig. Du kan läsa mer om cookies och hur vi använder dem här. Du accepterar våra cookies när du klickar på OK.