VAD ÄR STÖRSTA ORSAKEN TILL KLIMATFÖRÄNDRINGARNA?

Växthuseffekten innebär att jordens yta värms upp så mycket att klimatets naturliga jämvikt rubbas. Effekten beror på att den värme som strålar ut från jordytan i ökande grad absorberas av jordens atmosfär när halten av växthusgaser ökar. Koldioxid och andra växthusgaser stänger inne energin och gör både atmosfären och jordens yta varmare. 

VARFÖR ÄR KLIMATARBETET SÅ VIKTIGT?

Som företag har vi ett ansvar gentemot våra naturresurser och våra kunder. Vi ser det som en självklarhet att gå i täten för de globala klimatmålen, att minska vårt koldioxidavtryck till ett minimum och klimatkompensera den återstående delen.

VAD ÄR KLIMATKOMPENSATION?

Att klimatkompensera innebär att man som företag eller organisation räknar ut sin klimatpåverkan och sedan investerar lika mycket i klimatnyttiga projekt så att balans uppstår. Klimatnytta uppkommer genom energieffektivisering, utveckling av ren förnybar energi, trädplanering och bevarande av skog.

VAD LIGGER BAKOM VÅRA VAL AV KLIMATKOMPENSATIONSPROJEKT?

För oss är projekt som bidrar till att bevara ovärderlig regnskog exempel på insatser som påverkar klimatet i rätt riktning. Därför vill vi gärna stödja ett projekt som Madre de Dios, i Peru, som direkt får effekt på att regnskogsområden med tillhörande flora och fauna skyddas, med följd av att koldioxiden stannar kvar i träden och i marken.

HUR KAN MAN VARA SÄKER PÅ ATT ÄGGEN VERKLIGEN ÄR KLIMATKOMPENSERADE?

Vi har valt att stödja klimatkompensationsprojekt som är certifierade enligt tre olika standarder; Plan Vivo, Gold Standard och Verified Carbon Standard (VCS). Alla tre standarder är internationellt vedertagna och garanterar att den klimatkompensation som vertifieras verkligen leder till minskade utsläpp av växthusgaser.

VAD BETYDER FSC-MÄRKNINGEN PÅ ASKARNA?

Våra askar är FSC-märkta, vilket betyder att materialet är FSC-certifierat. FSC-certifieringen bekräftar att skogen förvaltats på ett sätt som bevarar biologisk mångfald och gynnar lokalbefolkningens och arbetarnas liv, samtidigt som den säkerställer att den håller ekonomisk livskraft. Läs mer på www.fsc.org!

LÄS MER OM VÅRT KLIMATARBETE I

KRONÄGGS KLIMATFOLDER

Vi använder cookies för att sajten ska fungera så bra som möjligt. Cookies ger oss också information om hur du använder sajten, så att vi hela tiden kan förbättra upplevelsen för dig. Du kan läsa mer om cookies och hur vi använder dem här. Du accepterar våra cookies när du klickar på OK.