KLIMATARBETET - DE OLIKA STEGEN

Maten svarar för en fjärdedel av Sveriges utsläpp av klimatgaser om man räknar alla utsläpp från jord till bord.

De globala klimatmålen ställer livsmedelsproduktionen inför stora utmaningar. Det är ett arbete som förpliktigar, men som också sporrar oss att gå i täten för en mer ansvarsfull livsmedelsproduktion inom vårt område.

Genom att identifiera våra utsläppskällor och fastlägga hur stora de är, kan vi reducera nivåerna så långt det är möjligt för att slutligen kompensera för de klimatpåverkande utsläpp vi inte kommer åt.

Klicka gärna på knappen nedan så kommer du till en film som på ett enkelt och bra sätt förklarar vad klimatkompensation är och en beskrivning av de tre olika projekt vi valt att stödja.

KLIMATKOMPENSATION - FILM

1. IDENTIFIERA OCH KVANTIFIERA

Där allting börjar

Vid identifierar och beräknar hur stora mängder klimatpåverkande gaser som släpps ut från produktionen på gården fram till att äggen landar i butikshyllorna. Här tittar vi på hela produktionskedjan, från förbrukning av råmaterial, foderproduktion och energiåtgång, till förpackningar och transporter.

Att identifiera och kvantifiera är grundläggande, för får vi svar på var våra utsläpp uppstår och hur stora de är i de olika stegen av vår produktion.

2. REDUCERA

Så här minskar vi våra utsläpp, steg för steg

Det är viktigt att ständigt förbättra och reducera sina utsläpp. Det gäller t ex foderproduktion, reducerande utsläpp på gårdarna och transporter hela vägen ut i till butikshyllan.

Redan nu finns ett långt framskridet miljöprogram med energibesparing, gröna logistikprojekt och grön el, och det går snabbt framåt. Andra områden som förbättrats är kartonger och emballage av 100% återvunnen pappersmassa. Den soja som ingår i fodret är ansvarsfullt producerad enligt sojadialogen. Även om transporterna står för en blygsam del av utsläppen, ca 5%, görs ändå förbättringar där det är möjligt. Ett annat fokusområde är minskat foderspill och förbättrad djurhälsa.

3. KLIMATKOMPENSERA

Så kompenserar vi

Klimatnytta uppkommer framför allt genom olika klimatåtgärder i utvecklingsländer såsom energieffektivisering, utveckling av ren och förnybar energi, trädplantering och bevarande av skog.

Vi klimatkompenserar i tre certifierade projekt i Peru, Indien och Madagaskar. Projekt som både bevarar regnskog samt bidrar till förnybar energi.

Här kan du läsa mer om projekten!

FLÖDET FÖR KLIMATKOMPENSATION

Vi använder cookies för att sajten ska fungera så bra som möjligt. Cookies ger oss också information om hur du använder sajten, så att vi hela tiden kan förbättra upplevelsen för dig. Du kan läsa mer om cookies och hur vi använder dem här. Du accepterar våra cookies när du klickar på OK.