100% KLIMATKOMPENSERADE ÄGG GÖR SKILLNAD

 

Bra blir bättre. 

Klimat och hållbarhet blir allt viktigare för oss alla, inte minst när det handlar om att välja mat. Ägget har en låg klimatpåverkan i förhållande till det höga näringsinnehållet, det beror till stor del på att hönorna är skickliga på att omvandla foder till färdigt livsmedel. Livscykelanalyser för animaliska livsmedel visar att ägg har en lägre klimatpåverkan än exempelvis rött kött och mjölk om man tar hänsyn till livsmedlens innehåll av protein och näringsämnen. Genom att välja rätt sorts mat, mat som producerats på ett klimateffektivt sätt, kan du göra en viktig insats för att minska växthuseffekten.

Vi tillsammans har ett stort ansvar att ständigt göra vad vi kan för att minska vårt klimatavtryck så långt det är möjligt. Därför började vi med att identifiera och beräkna utsläppen från produktion till butik för att få svar på var utsläppen uppstår och hur stora de är för att sedan vidta åtgärder. Några exempel där vi redan nu skärpt vårt klimatarbete är att vi använder återvinningsbara material i förpackningar och emballage, installation av förnybar energiförsörjning i packanläggningar samt satsningar på klimateffektiv logistik.

 

Detta hindrar inte oss från att fortsätta göra äggen ännu mer klimatvänliga.

 

Väljer du att handla ägg märkta med vår klimatsymbol på förpackningen kan du vara säker på att de är 100% klimatkompenserade.

 

Jorden är rund, ät ovalt! 

 

Referenser:

1. RISE. 2018. Öppna listan - ett utdrag från RISE klimatdatabas för livsmedel v1.4. RISE Jordbruk och livsmedel. Göteborg 

2. Livsmedelsverket. 2018. Livsmedelsdatabasen: www.livsmedelsverket.se/livsmedelsdatabasen

3. Klimatpåverkan av ägg i relation till näringsinnehåll. Elinor Hallström. RISE Rapport 2018:8P00738

Vi använder cookies för att sajten ska fungera så bra som möjligt. Cookies ger oss också information om hur du använder sajten, så att vi hela tiden kan förbättra upplevelsen för dig. Du kan läsa mer om cookies och hur vi använder dem här. Du accepterar våra cookies när du klickar på OK.