KVALITÉ

 

FÖRETAGSIDÉ/UPPGIFT

Företagsidén/uppgiften är den röda tråden i verksamheten: Vad vill vi arbeta med och vilka behov ska vi täcka i vår omgivning. Kronäggs företagsidé/uppgift är: Att samla in , kvalitetssortera och sälja medlemmarnas produktion av ägg på bästa möjliga sätt, samt att säkerställa att konsumenterna får högsta kvalitet med hänsyn tagen till livsmedelssäkerheten.

 

MÅLSÄTTNING

Målsättningen är konkreta angivelser av mål/normer, som vi eftersträvar att uppnå. Med tanke på den strategiska planen har Kronägg utformat följande målsättning för verksamheten: Att leverera produkter, som alltid lever upp till konsumenternas, detaljhandelns och myndigheternas krav och förväntningar om kvalitet och sundhet, och med högsta möjliga säkerhet i alla led i kedjan, från värpning till slutförbrukaren. Att vara en effektiv verksamhet, som genom rationell drift och logistik säkerställer optimal avkastning på investerat kapital. Att vara en attraktiv arbetsplats, som tar sitt sociala ansvar, där medarbetarna kan utveckla sitt engagemang och sin kreativitet. Att vara en säker arbetsplats, där det samarbetas för att förebygga olyckor och för att skapa trivsel i vardagen. Att vara en ansvarsfull verksamhet, där man i samarbete med medarbetare, leverantörer, kunder och myndigheter producerar med minimal energiförbrukning och med minsta möjliga miljöpåverkan. Att vara öppen och informerande omkring verksamheten.

 

KVALITÉTSPOLICY

Det finns ett HACCP-system, så att varje riskfaktor som har betydelse för livsmedelssäkerheten, blir identifierad, värderad och styrd så att den inte kan komma till skada för slutförbrukaren. Det säkerställs full spårbarhet från förbrukaren tillbaka till äggproducent och produktionshus. Genom kommunikation och samarbete med producenter, myndigheter, branschföreningar, kunder, leverantörer och transportörer säkerställa:

- En god och stabil produktkvalitet inom ramen för lagstiftning
- Ett användarvänligt och miljövänligt emballage
- En hög leveranssäkerhet i alla led. - En optimal logistik
- Att Kronägg lever upp till gällande ISO 22000 med tillägg FSSC 22000 standard

 

PERSONALPOLICY

Kronägg ska ledas på ett sätt, som främjar effektiviteten och inspirerar till samarbete. Kommunikation – dialog – social hänsyn är viktiga element i ledningen. Det uppmuntras till delegering av uppgifter och ansvar, så att medarbetarna får möjlighet till utmaningar och personlig utveckling. Det finns arbetsmiljöriktlinjer för att framhålla samarbete, säkerhet och sundhet.

 

Här kan ni se vår ISO 22000 certifiering.

Här kan ni se vår FSSC 22000 certifiering.

Vi använder cookies för att sajten ska fungera så bra som möjligt. Cookies ger oss också information om hur du använder sajten, så att vi hela tiden kan förbättra upplevelsen för dig. Du kan läsa mer om cookies och hur vi använder dem här. Du accepterar våra cookies, när du klickar på OK.